Ullforum AB -en nystart

Under våren 2022 beslutade den ekonomiska föreningen Ullforum ek.for. att upphöra med verksamheten. Detta berodde på en höjning av hyran med det dubbla, det fungerade inte ekonomiskt och då beslutades att sälja maskinparken.

I sista sekund kom en person i vår närhet med erbjudandet och hjälpen att kunna behålla verksamheten i länet. Då hade resten av medlemmarna gått vidare och var inte intresserade av att fortsätta men jag, Ingela Fredell funderade i några dagar och pratade med flera som jag har förtroende för och det landade i att jag fortsätter driva spinneriet. Med stor hjälp av Lena Öhman och Ove Öhman så har vi nu kommit så långt att Ullforum AB blir kvar i Ås och jag fortsätter att spinna garn, förhoppningsvis i världsklass.

Kontaka gårna mig via info@ullforum.com

https://www.instagram.com/yarns_and_barns/

OFDA – Optisk fiberdiameter analys

Jämtlandsfårull

Ull har en massa fantastiska egenskaper. Egenskaperna skiljer sig dock mellan olika raser och också mellan olika individer. Vid t ex val av livdjur till avel kan därför en ullanalys vara till stor hjälp, om ullen är del av avelsmålen.

OFDA analysvärden på datorskärm
Analys av ett jämtlandsfår med fina ullegenskaper.

Ullforum har ett OFDA-labb. Där kan vi analysera ull med hjälp av mikroskop och avancerade datorberäkningar. Ullanalysen ger en mängd olika värden, som t ex grovleken på ullfibrerna (som mäts i micron), medeltalet av fibrernas grovlek, spridningen av olika grova fibrer, samt om ullen innehåller så kallade märghår.

Vi tar emot ullprover för analys!

Beskrivning för hur du tar provet samt vart det skickas hittar du i denna pdf.