OFDA – Optisk fiberdiameter analys

Jämtlandsfårull

Ull har en massa fantastiska egenskaper. Egenskaperna skiljer sig dock mellan olika raser och också mellan olika individer. Vid t ex val av livdjur till avel kan därför en ullanalys vara till stor hjälp, om ullen är del av avelsmålen.

OFDA analysvärden på datorskärm
Analys av ett jämtlandsfår med fina ullegenskaper.

Ullforum har ett OFDA-labb. Där kan vi analysera ull med hjälp av mikroskop och avancerade datorberäkningar. Ullanalysen ger en mängd olika värden, som t ex grovleken på ullfibrerna (som mäts i micron), medeltalet av fibrernas grovlek, spridningen av olika grova fibrer, samt om ullen innehåller så kallade märghår.

Vi tar emot ullprover för analys!

Beskrivning för hur du tar provet samt vart det skickas hittar du i denna pdf.